Parkinson Umeå

En julhälsning

Året närmar sig sitt slut och vi kan se tillbaka på ett år med blandade känslor.

Den besvärliga pandemin bromsade upp mycket av verksamheten men trots detta har vi kunnat genomföra några träffar och möten. Under hösten kom vi igång med dansen och badgympan.

Vår förhoppning inför nästa år är att badgympan på hemgården kan fortsätta, då med en behörig fysioterapeut. Vi har också erbjudits möjlighet att starta en körsång-grupp om tillräckligt intresse finns. Dansen hos Balettakademin fortsätter och vi tänker ta upp kontakterna igen med boxningsklubben. Vi planerar även att gå vidare med den digitala utbildningen och företrädesvis inrikta oss på de mindre orterna. Aktivitetsprogrammet är inte fastställt ännu så vi återkommer om detta.

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Wille Persson

Ordförande i Parkinson Umeå


Ordföra’n har ordet

Som nyvald ordförande i Parkinson Umeå vill jag kortfattat presentera mig och mina ambitioner.


Jag heter Wilhelm Persson (kallas Wille) bor på Öbacka i Umeå och har tre barn och sex barnbarn. Min hustru Sonja gick hastigt bort för två år sedan och hon hade då haft Parkinson och fått diagnosen 3 år tidigare.


Jag har därför som anhörig inte så lång erfarenhet av sjukdomen, men lär mig av många kunniga medlemmar i styrelsen. Min målsättning i närtid är, så snart oron kring pandemin har lagt sig, att få igång de fysiska aktiviteterna som förut typ badgympa, dans, boule och starta upp mötes-verksamheten. På längre sikt medverka till att stödet och boendet förbättras för Parkinsonsjuka samt att våra medlemmar får kunskap om och möjlighet att nyttja de digitala tekniska hjälpmedel som finns typ mobil, dator, video. Detta för att vi ska nå ut till de medlemmar som har långt eller svårt att ta sig till möten och därigenom förbättra kommunikationen


Med de raderna vill jag önska alla en fortsatt fin sommar.

Wille


Dans för Parkinson

Dansformen är speciellt utvecklad för personer med Parkinson.

Ett roligt sätt att förbättra balans, smidighet och hållning.

Alla kan vara med – även du som hämmas av balanssvårigheter  eftersom många övningar kan genomföras sittande.

För mer information, kontakta Jenny Sjöberg, 0730-641441. 

Lokal: Folkuniversitetet, Nygatan 43. 


Vattengymnastik
Onsdagar. 11.00
Hemgården, Storgatan 22, Umeå
Stödmedlemmar är också välkomna.
Vid frågor ring 070 573 53 49 Margith, margith.edberg@outlook.com


Vattengymnastik även på NUS

Det finns även några platser i ortopedens träningslokal. Måndag och Fredag kl 13.

Tillhandahålls av fysioterapeuter på Neurologkliniken, Helena Moen med kolleger. 

 Om du är intresserad så kan du ringa 090-7851943 för att först träffas på mottagningen och se om gympan är lämplig. Om det blir stort intresse kan det bli aktuellt med väntelista.Om du är intresserad så kan du ringa 090-7851943 för att först träffas på mottagningen och se om gympan är lämplig.


Boule

I20, Boulehallen Umestan

Tisdagar 12-14

Upplysningar Bernt Nilsson 070-233 02 01

Varmt välkomna!


Umestyrelsen

Gunvor Lidgren

gunvor.lidgren@gmail.com

Margith Edberg

margith.edberg@outlook.com

Gunilla Olivecrona

gunilla.olivecrona@umu.se

Wille Persson
ordförande

willepersson42@gmail.com

Dorotea Kessler
kassör

 dorotea.kessler@gmail.com 

Christina Dahlgren Eriksson

ce46@hotmail.com 

Bengt-Erik Johansson

bengterik.johansson@gmail.com

Frida Karlsson
Parkinson Nordmaling

fridakarlsson11@gmail.com

Vi behöver flera i styrelsen
Kontakta någon av de som redan
finns i styrelsen