Parkinson Västerbotten


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I PARKINSON VÄSTERBOTTEN

När: måndag den 29 februari kl. 18 

Var: Funktionsrätt Umeå & digitalt via länk från 

vår hemsida  https://www.pvbn.se/


Dagordning:

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Anmälan av styrelsens val av protokollförare. 

4. Val av rösträknare. 

5. Val av justerare, att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet. 

6. Fastställande av dagordning.

7. Fastställande av röstlängd.

8. Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

10. Styrelsens ekonomiska redovisning.

11. Revisorernas berättelse. 

12. Fastställande av balans- och resultaträkning, samt disposition av årets resultat. 

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

14. Fastställande verksamhetsplan för det kommande året.  

15. Fastställande av eventuella ersättningar.

16. Val av:

 a. Ordförande ett år

 b. Ledamöter två år 

c. Ersättare för ledamöter ett år 

d. Revisorer ett år 

e. Ersättare för revisor ett år 

f. Valberedning ett år 

17. Fastställande av budget för innevarande år.  

18. Behandling av motioner till årsmötet. 

19. Styrelsens övriga förslag till årsmötet. 

20. Val av ombud till andra organisationer

21. Val av ombud till förbundets kongress

22. Årsmötets avslutning.


Fullständiga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga

i Funktionsrätts lokaler under årsmötet eller kan beställas av 

Dorotea Kessler tel 070-517 19 19.


Det är viktigt att vi har aktuella telefon- och

emailuppgifter i vårt medlemssystem. 

Meddela ev. ändring till Dorotea Kessler tel. 070-517 37 19


Välkommen!

Styrelsen

Från

Värdsparkinsondagen

3 April 2023

Regionsalen i Umeå

En Video från Parkinsondagen

Linda Eriksson

Överläkare Neurologi


Kent Lundholm

Författare, journalist, sjuksköterska
Medlem i Parkinson Umeå
http://www.kentlundholm.com/kreativ


Parkinson Västerbottens Styrelse

Bengt-Erik Johansson

bengterik.johansson@gmail.com

Frida Karlsson

fridakarlsson11@gmail.com

Dorotea Kessler

dorotea.kessler@gmail.com

Marina Lundmark 

lundmarkmarina@gmail.com


Göran Lööv

nmgloov@gmail.com

Anneli Malm

malm.anneli@gmail.com

Gunilla Olivecrona

gunilla.olivecrona@umu.se


Wille Persson

willepersson42@gmail.com


Karl-Erik Törner

karlerik.torner@gmail.com 

Kristina Lööv   

loov.kristina@telia.com

Christina Dahlgren Eriksson

ce46@hotmail.com

Från tidigare medlemsmöten

Vår traditionella vårresa (hösten 2022 )

En dag i våras träffades medlemmar från Parkinson Västerbotten på en gemensam trivselträff i Umeå.

Vi samlades på Brännlands värdshus och åt en god lunch och under lunchen fick vi även njuta av gamla kända musiklåtar till dragspelsmusik.

Bengt-Erik Johansson, ordförande i Västerbottens länsförening, hälsade välkommen och Wille Persson ordförande i Umeåföreningen, berättade om deras arbete.

 Efter lunch fortsatte färden till Umeå Gitarrmuseum där vi blev guidade och fick veta allt om museets tillkomst och även hur, när och var alla instrument fått sin plats i Umeå.

Efter kafferast med dopp och trevlig pratstund var dagen slut, vi skiljdes åt och önskade varandra trevlig sommar.

GIN

Det kostar 100 kr för anhörig

och stödmedlemmar och 300 kr

för Parkinsonsjuk.

Mer info hittar du på på https://parkinsonforbundet.se

 

Stöd forskning om Parkinson

PG 405 78 55-1  

Swisch 123 693 4772

Om minnesgåva kontakta:

072-234 47 70 

bengterik.johansson@gmail.com


Skellefteå

Lycksele

Umeå

Parkinsongruppen i Nordmaling

Om Parkinsons sjukdom

Lyssna på

Sveriges radio, P1 om PS

Även på Parkinsonförbundets hemsida kan du hitta information

om parkinsons sjukdom

Bli medlem

Det är nu vi ska stödja och påverka

Det enklaste sättet att bli ny medlem är att fylla i ett formulär

genom att klickar på nedanstående ruta


Från tidigare medlemsmöten

Vår traditionella vårresa (hösten 2022 )

En dag i våras träffades medlemmar från Parkinson Västerbotten på en gemensam trivselträff i Umeå.

Vi samlades på Brännlands värdshus och åt en god lunch och under lunchen fick vi även njuta av gamla kända musiklåtar till dragspelsmusik.

Bengt-Erik Johansson, ordförande i Västerbottens länsförening, hälsade välkommen och Wille Persson ordförande i Umeåföreningen, berättade om deras arbete.

 Efter lunch fortsatte färden till Umeå Gitarrmuseum där vi blev guidade och fick veta allt om museets tillkomst och även hur, när och var alla instrument fått sin plats i Umeå.

Efter kafferast med dopp och trevlig pratstund var dagen slut, vi skiljdes åt och önskade varandra trevlig sommar.

GIN

Meet Our Team

Some random guys from Unsplash

Jason Swartzman

It is a front-end page builder where what you see is what you get. We designed it so you can be in complete control of your website. Just click & modify.

Mary Jane Strode

Create up-to-date designs without writing a single line of code. Build clean, minimalistic, beautifully crafted websites perfectly fit for destops, tablets and mobiles.

Susan Whiting

Every text, image, icon, column or button can be edited or replaced simply by selecting it and applying the customisation options our platform provides.