Parkinson Skellefteå

Välkomna till våra aktiviteter i Parkinson Skellefteå.

26 oktober klockan 13:30-14:30

Bowling.

Bowlingkompaniet, Anderstorp

Inga förkunskaper krävs. Utrustning, skor och klot, lånas på plats.

Anmälan senast 21 okt till Gunnar 070-675 72 20 eller guwkb@jeloin.net

Fika: meddela allergier. Ingen avgift.


10 november 13:00-15:00 Bönhuset i Medle

Lappugglans årscykel, en både vacker och fascinerande naturupplevelse.

Mats Lundberg visar och berättar.

Anmälan senast 3 november till Göran 070-3947716 eller epost loov.goran@telia.com

Fika: meddela allergier. Ingen avgift.


13 december klockan 11:30-13.00,

Årsavslutning med gröttallrik och smörgås samt underhållning av Saga Eserstam i ”En Sagalik jul”

Vi träffas på trappscenen i SARA kulturhus (samma plan som biblioteket) och umgås här före jul. Matservering börjar 11.30 och 12.00-13.00 är underhållningen. 4 rullstolsplatser finns bokade och meddelas vid anmälan.

Anmäl dig senast den 1 december till Marianne på pisum@gummark.nu

eller 070-295 295 3. Anmäl även allergier. Begränsat antal platser. Ingen avgift för medlemmar och för ickemedlemmar 260 kr.

Januari 2023

•Testamente och framtidsfullmakt

•Varför ska jag skriva testamente?

•Varför är det bra med en framtidsfullmakt?

•En jurist berättar för oss på vardagsspråk.

Plats, dag och tid återkommer vi till.


Februari 2023 årsmöte

Plats, dag och tid samt program återkommer vi till.


Vi vill också påminna om:

•Egenträning på Idrottens hus.

Måndagar 14 – 15:00 och torsdagar 11-12:00.

•Gymnastik på dagrehabiliteringen, lasarettet.

Måndagar 14:30 – 15:30. Remiss krävs av läkare.

Styrelsen önskar förslag på kommande arrangemang. 

Vid våra aktiviteter hoppas vi att du/ni stannar hemma vid förkylningssymptom och då meddelar återbud till föreningens aktiviteter.

Dans för Parkinson

Uppstart

v.37 - v.43 (7 tillfällen)

Tisdagar 13.30 - 14.30

Kursavgift 420 kr + 100 kr medlemsavgiftHör av er om ni vill ha en plats och uppmana

de som vill börja att gå in på hemsidan och

skicka in en anmälan!

Eller höra av sig till mig på kansliet, tel:0706995003


Allt gott, Valeria Möller

Administratör/Danslärare

Dans&Balett

Ipadkurser

Ny kurs planeras till hösten 2022. Håll utkik på hemsidan

och inbjudan kommer separat vid ett senare tillfälle.


Utskick

Vi ser gärna att våra utskick sker via e-post för att minska arbetet och kostnaderna för styrelsen. Har du en e-post adress får du gärna skicka den till loov.kristina@telia.com

Hemsida

Gå gärna in på vår hemsida ; https://www.pvbn.se


Vår Styrelse 2022


Ordförande: Göran Lööv Tel. 070 394 77 16 loov.goran@telia.com


Sekreterare: Kristina Lööv Tel. 070 5629160 loov.kristina@telia.com


Kassör: Marianne Lundmark Tel. 070 2952953 pisum@gummark.nu


Ledamot: Gunnar Wikberg Tel. 070 675 72 20 guwkb@jeloin.net


Ledamot, ersättare Martin Asplund Tel. 070 547 09 95


Ledamot, ersättare. Marina Lundmark Tel. 070 211 90 87 lundmarkmarina@gmail.com


REPRESENTANT VÄSTERBOTTEN : Anneli Malm Tel. 070 291 71 99

Ev i små grup

Hej medlemmar i Parkinson föreningen

Vi har medvetet varit försiktiga med träffar och aktiviteter pga pandemin.

Vid våra kommande fysiska möten stannar vi hemma om vi har förkylningssymptom.


• En grunddatakurs med start hösten 2022. 

     Mer info kommer.

• Dans för parkinson, hösten 2022.

Styrelsen önskar en glad sommarVälkommen

att delta i en kurs som vi kallar

Komma igång och använda en Ipad

 

Kursen ger dig grunderna i hur du kan använda en Ipad och också hur du sedan överför de kunskaperna till din smart-telefon.

 

Du får under kursen låna en Ipad.

 

Det är en avgiftsfri kurs där Parkinson Skellefteå och Neuro Skellefteå samverkar och leder kursen i samarbete med Vuxenskolan Skellefteå.


 

Viktigt!


Vi förutsätter att du är vaccinerad och att du stannar hemma ifall du känner förkylningssymtom

 

/Kursledarna

Dans för Parkinson

Dans för dig med Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

- en fysisk aktivitet för sinne, hjärna och kropp

Vår danslärare Valeria Möller är utbildad i Dans för Parkinson via Dance for PD.

Fokus ligger på välmående, gemenskap och upplevelse där alla dansar utifrån sina förutsättningar

Varför dans? 

• Dans aktiverar hela kroppen och förbättrar balansen, minskar stelhet i musklerna och förebygger fallrisk. 

• Dans uppmuntrar till rörelseglädje och fantasi och ger social gemenskap och välbefinnande. 

Visst hänger du med!

Planerad start för Parkinson dans är hösten 2022.