Parkinson Lycksele

Länsgemensam träff i Umeå lördagen den 21 maj 2022

Efter två års uppehåll kan vi återigen ses i en gemensam träff med Umeåföreningen som värd. Vi startar med lunch kl 11.30 i Brännlands Wärdshus, som ligger ca 8 km väster om Umeå efter E12. Där blir det också underhållning. Resan går vidare in till

Umeå Folkets hus där vi fikar och besöker Guitars Museum med en guidad visning.

Bussen startar i Skellefteå kl 8.30 och beräknas ankomma till Umeå Ersboda parkeringen vid Jula kl 10.30 och sedan Östra station ca kl 10.45 för tillresta påstigande. 

Anmälan görs senast den 13 maj  till Ingegerd Lindblad för Lycksele 070-358 09 15

Avgiften för arrangemanget är 300 kr per deltagare och kan swishas till nr 123 693 4772, ange ditt namn och ” Länsträff” på betalningen. 

Varmt välkommna!

Styrelsen Umeå